Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  


O projekcie w paru słowach
W projekcie uczestniczyć będzie 50 placówek oświatowych. Aby zapewnić ogólnopolski charakter projektu system naboru umożliwi udział w projekcie uczestnikom z wszystkich województw na zasadzie parytetu. Ilość wolnych miejsc dla każdego województwa będzie proporcjonalna do ilości placówek oświatowych w danym województwie w stosunku do całkowitej ilości placówek oświatowych w kraju. Gdy dane województwo nie wykorzysta przyznanego limitu miejsc, miejsca te zostaną przyznane placówkom z województw, które zgłosiły największa ilość placówek.

Zarejestruj się już teraz!

 

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja placówki oświatowej na stronie internetowej projektu www.ekoakademia.oswiata.org.pl, oraz pozytywna ocena z szkolenia e-learningowego jednego nauczyciela z danej placówki które powinien odbyć w ciągu 7 dni od zarejestrowania placówki. Jeżeli nauczyciel reprezentujący daną placówkę nie odbędzie w wyznaczonym czasie szkolenia, lub uzyska ocenę negatywną placówka zostanie usunięta z listy uczestników, w jej miejsce zostanie zaproszona placówka z listy rezerwowej.

Zadania EkoProfesora
Pierwszym zadaniem EkoProfesora jest utworzenie reprezentatywnej grupy składającej się z minimum 15 uczniów i do 15 osób z grupy +50.
EkoProfesorzy przeprowadzać będą zajęcia/warsztaty z dziećmi na których zostaną omówione kolejne EkoZadania do wykonania przez członków EkoAkademii, uzasadnienie ich celowości, możliwości wykonania itd.
EkoZadania będą przedstawione w EkoDzienniczku oraz w przesyłanej mailowo broszurze EkoProfesor EkoAkademii. Wspólne wykonywanie działań przez dziadków/babcie oraz dzieci ma na celu oprócz realizacji celów projektu również wzmacnianie międzypokoleniowych więzi.

Lista EkoZadań
Zadanie 1.
Zorganizowanie pokazu rozbioru ZSEiE, „second life”.
Zadanie 2.
Zorganizowanie EkoLekcji przez uczniów dla osób +50 o tematyce poświęconej racjonalnym zakupom, „wątpliwy” sprzęt.
Zadanie 3.
Zinwentaryzuj szkołę/piwnicę/strych/domostwo – szkoła/piwnica/strych/domostwo wczoraj (+50) a dzisiaj (ucznia) – sprzęt elektroniczny i elektryczny w szkole/piwnicy/strychu/domostwie.
Zadanie 4.
Znajdź miejsca nielegalnego porzucenia sprzętu ZSEiE w Twoim mieście i przekaż je gminie, stwórz mapę dzikich wysypisk odpadów.
Zadanie 5.
Zorganizowanie wystawy „starego” sprzętu w szkole, opisanie historii zmieniania się sprzętów.
Zadanie 6.
Zużyty sprzęt – utworzenie rzeźby artystycznej, pomnika z odpadów.
Zadanie 7.
Opracowanie Eko-Broszury przez członków Eko-Akademii dla pozostałych uczniów.

Zadanie Specjalne:
Zorganizowanie happeningu połączonego ze zbiórką ZSEiE. Do realizacji tego zadania konieczna jest praca zbiorowa wszystkich uczestniczących w projekcie, a także szkoły, tj. dyrekcji i nauczycieli. Zadanie specjalne – bo nie musi być zrealizowane, a jeśli, to zakres jego i rozmiary muszą być zaakceptowane przez szkołę.

Wykonanie poszczególnych zadań członkowie EkoAkademii dokumentują w formie zdjęć, filmów, referencji umieszczonych na stronie projektu. Po akceptacji/weryfikacji przez osoby zajmujące się obsługa merytoryczną projektu, będą przyznawane punkty za każde wykonane zadanie (zgodnie z regulaminem) oraz automatycznie będzie się tworzył ranking placówek. Zadaniem specjalnym będzie zgromadzenie na terenie szkoły w podanym okresie zinwentaryzowanego ZSEiE w celu uświadomienia skali problemu. Do udziału w akcji oczyszczania piwnic/strychów, gromadzenia ZSEiE zachęcać będziemy za pomocą plakatów i ulotek. Miejsce składowania zostanie indywidualnie ustalone z dyrekcją placówki oraz władzami gminy. Wykonawca na podstawie rejestru GIOŚ zleci zadanie odbioru odpadów najbliżej zlokalizowanym uprawnionym podmiotom. Zakłady przetwarzania ustawowo są zobowiązane do bezpłatnego odbioru ZSEiE pochodzącego od ludności. Po uwzględnieniu zebranej ilości punktów przez poszczególne placówki komisja konkursowa oraz głosowanie internautów wyłoni laureatów .

Etapy projektu

Etap 1 - przeprowadzanie Ekozadań i publikacja na stronie www. Od 3 stycznia 2011 do 9 grudnia 2011 roku do godz. 12.00. Prosimy o zamieszczanie wersji ostatecznych, w sprawie edycji już dodanego opisu, prosimy o kontakt telefoniczny 032 338 38 30. Kolejność wykonywania Ekozadań może być przypadkowa.

Etap 2 - głosowanie internautów. Rozpoczęcie 12 grudnia 2011, godz. 9.00, zakończenie 16 grudnia godz. 12.00

Etap 3 - wyłonienie laureatów nastąpi 29 grudnia 2011 roku.

Etap 4 - ustalenie nagród indywidualnie z laureatami (do dnia 11 stycznia 2012 roku) oraz ich wysłanie (do dnia 19 stycznia 2012 roku).


Informacje o konkursie i nagrodach w Regulaminie konkursu

 

Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.