Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Jak spełniać unijne normy?

Opublikowano: 05-10-2011

Zgodnie z dyrektywą unijną wszystkie państwa członkowskie do 2013 roku muszą ograniczyć masę odpadów komunalnych do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Natomiast do 2020 r. muszą ograniczyć się do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W razie nie spełnienia wymogów na samorządy będą nakładane kary pieniężne. Jak prognozuje dr Marek Goleń z katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej, bez odpowiednich kroków polskie gminy są na straconej pozycji. Bo cóż zrobić, gdy okazuje się, że spalarnie są za drogie, a sortownie odpadów produkuje słabej jakości surowce, na które nie ma nabywców? Zdaniem dra Golenia regionalne instalacje powinny służyć jedynie temu, aby w okresie przejściowym nie było śmieci na ulicach. W zamian proponuje rozpoczęcie segregacji już w początkowej fazie powstawania odpadów i zaproponował podział odpadów na 3 kategorie: biodegradowalne z kuchni, z łazienki tzw. problematyczne (można je spalać jako paliwo alternatywne) oraz frakcję surowcową. Dodatkowo, pan Goleń proponuje niższe opłaty dla tych którzy aktywnie segregują odpady w swoich domach przy równoległym prowadzeniu kampanii edukacyjnych związanych z recyklingiem.Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.