Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Lanolina jako odpad

Opublikowano: 16-11-2011

Lanolina jest woskiem zwierzęcym. Powstaje w wyniku wyodrębniania z tzw. tłuszczopotu, w trakcie prania wełny przed jej dalszym przerobem. Ponieważ bardzo dobrze wchłania się przez skórę wykorzystuje się ją do produkcji środków kosmetycznych oraz w recepturze aptecznej i przemysłowej produkcji farmaceutycznej jako podłoże do przyrządzania półstałych postaci leku, m.in. maści, kremy itp. Wcześniej jednak musi spełniać odpowiednie kryteria jakościowe, dlatego też surowy produkt poddaje się wielu procesom fizycznym i chemicznym. Podczas takich zabiegów powstają kwasy tłuszczowe, które nie mają żadnej wartości handlowej i muszą być z kolei deponowane na składowiskach. Dlatego o wiele bardziej ekologiczne i ekonomiczne wydaje się wykorzystanie lanoliny w inny sposób. Jako produkt uboczny może być stosowana jako nawóz w rolnictwie lub podlegać kompostowaniu z dodatkiem bogatego w węgiel materiału organicznego. Gospodarka odpadowa tą substancją przewiduje także możliwość spalenia z odzyskiem ciepła. Należy pamiętać, że lanolina z różnych źródeł, podobnie jak każdy produkt naturalny może w znaczny sposób różnić się składem poszczególnych składników. W swym składzie zawiera zazwyczaj stosunkowo dużo chlorków i siarki dlatego też stanowi potencjalne źródło zanieczyszczeń powietrza polichlorowanymi dibenzodioksynami czy furanami, mogą powstawać także duże ilości tlenków siarki.Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.