Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Historia odpadów - starożytność

Opublikowano: 22-11-2011

W całej historii ludzkości śmieci odgrywały ważną rolę. Śmiecili już nasi przodkowie, którzy zamieszkiwali Ziemię przeszło 8,5 tys. lat temu. Jednak większość odpadów była wtedy odpadami organicznymi (szybko rozkładającymi się i nieszkodzącymi środowisku). Ludzie najczęściej zostawiali po sobie resztki jedzenia, odchody, popiół z ognisk, zepsutą żywność, uszkodzoną broń lub narzędzia. Nie były to zresztą wielkie ilości, a część z nich wykorzystywano powtórnie np. zwierzęce odchody, których używano jako opał bądź nawóz. Kolebką pierwszych w historii zorganizowanych wysypisk śmieci była Kreta - śmieci wrzucane były do wykopanych w ziemi dziur, a kolejne ich warstwy przysypywano warstwami ziemi. Wraz z rozwojem cywilizacji śmieci wrzucano do okopów pozostałych z czasów wojen czy do wyschniętych studni. Wstydliwą praktyką stało się jednak wyrzucanie pod osłoną nocy odpadów bezpośrednio na ulicę bądź do rzeki. Dostrzegli to władcy ateńskich miast, którzy w V wieku p.n.e. wydali dekret zobowiązujący Ateńczyków do wyrzucania gromadzonych w miejscach publicznych (jamach, rowach, specjalnych pojemnikach) śmieci w odległości przynajmniej 1,5 km od miejskich murów. W ten sposób powstało pierwsze przedsiębiorstwo wywożące odpady i nieczystości. Podobne zasady stosowano również w innych starożytnych miastach – na przykład w Rzymie. Tam każdy obywatel zobowiązany był do utrzymywania w czystości fragmentu ulicy przed własną posesją. Rzymianie budowali też w swoich miastach, na wzór Etrusków, kanalizację. To dzięki nim ich miasta były zawsze czyste i rzadko wybuchały w nich epidemie.Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.