Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Pieniądze dla Tczewa

Opublikowano: 14-12-2011

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił 23 mln zł. pożyczki na realizację „Regionalnego systemu gospodarki odpadami Tczew”. Całkowitą wartość projektu szacuje się na ok. 146 mln zł., w tym dofinansowanie z unijnych środków Funduszu Spójności wyniesie ponad 89 mln zł. Założeniem projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie pięciu powiatów, położonych w centralnej części województwa pomorskiego. W ten sposób uzyska się znaczny odzysk surowców, zredukuje ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, wszystkie odpady kierowane na składowisko będą unieszkodliwiane zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami oraz polskimi i unijnymi wymogami prawnymi. W ramach projektu planuje się również rekultywację 11 istniejących w regionie (m.in. w Tczewie i Malborku) kwater składowych. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew" realizowany będzie w trzech lokalizacjach. W Tczewie powstanie zakład unieszkodliwiania odpadów, w Stegnie - stacja przeładunkowa oraz stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych i balastowych w Pelpinie. Po zakończeniu projektu w 2015 r. prawie 100 tys. ton odpadów rocznie zostanie poddanych unieszkodliwianiu.Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.