Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Państwo sprawdzi umowy na wywóz odpadów

Opublikowano: 30-12-2011

Zgodnie z nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach, z początkiem przyszłego roku, kontroler (pracownik urzędu gminy lub strażnik miejski) wspólnie z rzeczoznawcą od spraw gospodarki odpadami będzie miał możliwość wejścia na posesję w celu sprawdzenia podpisanych umów na wywóz odpadów i nieczystości. Kontroler będzie mógł wejść do domu pomiędzy godziną 6 a 22 wieczorem. Poza sprawdzeniem np., czy piec nie jest opalany niedozwolonymi odpadami, ma prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz podania danych i okazania dokumentów, np. dowodu tożsamości. Po zakończeniu weryfikacji zostanie spisany stosowny protokół. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przedstawienia kontrolerowi stosownej umowy na wywóz odpadów. Oczywiście umowa musi być podpisana z firmą, posiadającą stosowne zezwolenia. W razie potrzeby urzędnik może zażądać dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości będzie skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 zł.Newsletter
PTH Technika sp. z o.o.