Login:
Hasło:
   Strona startowa      O projekcie      Regulamin      Lista rankingowa      Uczestnicy      Plan szkolenia      Kontakt  

Strona: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16

Właśnie zakończył się blisko czteroletni proces nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Opublikowano: 31-07-2012

Szanowni Państwo,

Właśnie zakończył się blisko czteroletni proces nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Nowa dyrektywa otrzymała numer 2012/19/UE i została opublikowana 24 lipca 2012.  Nowelizacja cytowanej powyżej Dyrektywy jest ściśle związana z koniecznością nowelizacji obowiązującej w prawie polskim ustawy o ZSEiE, celem pełnej transpozycji dyrektywy do prawa polskiego..
Nowa Dyrektywa wprowadza wiele nowych regulacji do obecnego sytemu gospodarowania elektrośmieciami. Jedną z nich jest wprowadzenie dużo wyższych poziomów zbiórki, oraz wprowadzenie nowego podziału na grupy sprzętowe.

Sytuacja ta tworzy niepowtarzalną okazję do uregulowania polskiego rynku ZSEiE, dlatego też Stowarzyszenie GPP EKOLOGIA, intensywnie współuczestniczy w konsultacjach projektu nowelizacji Ustawy, jakie obecnie rozpoczęły się w Ministerstwie Środowiska.

Nieodzowność „uzdrowienia” sektora elektro-odpadów oraz stworzenia takich normalizacji prawnych, które przyczynią się do skutecznej konfrontacji z tzw. ”szarą strefą” jest dla SGPPE sprawą fundamentalną.
Stowarzyszenie GPP Ekologia zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, pod nr KRS: 0000354454, powstało w maju 2009 r. zrzeszając i konsolidując Grupę Polskich Przedsiębiorców (GPP), funkcjonujących w branży odpadowej, kooperujących ze sobą na rzecz poprawy i modernizacji systemu gospodarki odpadami w szczególności systemu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
Stowarzyszenie zrzesza kilkanaście cieszących się szacunkiem na Polskim rynku podmiotów, segmentu MŚP ze wszystkich sektorów systemu ZSEiE: zbierających, zakłady przetwarzania, prowadzących procesy odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów ZSEiE.
     
Współdziałanie na rzecz tworzenia i rozwoju ogólnopolskiego, zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, tworzenie powiązań kooperacyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz racjonalizacja gospodarki odpadami to nadrzędne cele Stowarzyszenia.  Priorytetem Stowarzyszenia jest stworzenie stabilnego oraz transparentnego rynku elektro-odpadów w Polsce oraz trudne zadanie zintegrowania środowiska i wypracowywania konsensusowych rozwiązań organizacyjno-prawnych a także prezentacji opinii w zakresie systemu gospodarki odpadami.
 

Pismo do Ministra Woźniaka lipiec 2012_stanowisko GPP Ekologia w sprawie nowelizacji ustawy o zseiepop.pdf

Pismo do Podkomisji Sejmowej lipiec 2012_stanowisko GPP Ekologia w sprawie nowelizacji ustawy o odpadach.pdfNewsletter
PTH Technika sp. z o.o.